Apa Zakat?

April 6, 2008

 

Rukun ketiga Islam ialah Zakat. Segala-gala dimiliki oleh Tuhan. Oleh itu, segala yang dimiliki telah diamanahkan keapada manusia. Orang Islam membayar Zakat untuk menunjukan syukur kepada anugerah Tuhan. Orang Islam mesti banyar zakat jika mereka ada pendapatan lebih pada tahun itu. Lapan kumpulan yang menerima Zakat ialah: yang miskin, yang Amil, Muallaf, yang dalam tawanan, yang berhutang, Fi-Sabililah dan pengembara. Zakat membersihkan harta dan menyenangkan Allah. Zakat boleh melingkungi dua perpuluhan lima hingga sepuluh peratus kekayaan seseorang. Seseorang itu boleh memberi lebih duit pada tabung amal jika dia mahu. Memberi zakat bagaikan mencantas pokok, sebab ia menggalak perkembangan.

Advertisements

Conjunction Revision

March 20, 2008

Ayat saya:

Dari: time
Sejak dari 25 tahun, dia berkerja di HP. Dia pengurus sekarang dan bergaji besar.

Dari: place
Saya membeli sayur dari pasar Chinatown, kerana mereka murah.

Dari: direction
Keretapi dari Tampines datang lambat pada pagi ini.

Daripada: human
Saya menerima surat itu daripada Perdana Menteri.

Daripada: origin
Madu (honey) berasal daripada lebah (bee).

Daripada: comparison
John lebih gemuk daripada Thomas, tetapi kurus sedikit daripada Timothy.

Ke: time
Pelajaran Melayu saya dari sepuluh hingga ke dua belas setiap hari Khamis.

Ke: place
Apabila saya senang, saya pergi ke pusat membeli-beliah untuk membeli baju baru.

Ke: direction
Mabel mencari dari kiri ke kanan, tetapi masih tidak boleh cari bukunya.

Ke: enumerates
Ahmad gagal ujian Inggeris untuk kelima kali.

Kepada: human
Dia menghantar hadiah kepada temannya.

Dalam
Wenjie berlakon sebagai batu api dalam cerita itu.

Di dalam
Mimi bertemu pensyarahnya di dalam perpustakaan NUS.

tajuk projek kami

March 16, 2008

Kami sudah menukar tajuk projek. tajuk baru “Five Pillars of  Islam”. Mereka Shahaadah, Salah, Zakat, Sawm dan Hajj. Saya masih sedang mencari lebih maklumat Shahaadah dan Zakat.

 Kalau penyampaiannya Inggeris, saya tidak akan menekan, tetapi mustahil kejadian.

Saya hendak lebih waktu dan usaha daripada saya, suapaya saya boleh mengikatkan lebih kata setiap minggu.

TB (minggu kesembilan) – Kematian Seekor harimau

March 16, 2008

Seekor harimau yang melepaskan diri sangkarnya di Taman Haiwan San Francisco pada hari Selasa membunuh seorang pelawat taman haiwan dan mencederakan dua orang sebelum ia dibunuh, US media melaporkan. 


 Harimaunya ditembak apabila ia sedang menyerang seorang penaung, Ken Smith, jurucakap Jabatan Api San Francisco, memberitahu Babad San Francisco. 

 Ada bukan tanda jelas bagaimana harimaunya melepaskan diri. Wibawa menakutan mula-mula empat ekor harimau di luar sangkar mereka, tetapi tiga ekor harimau tidak ke luar sangkar, satu laporan berkata.

 Serangnya berlaku baru sahaja selepas waktu tutup taman haiwan di kafe tidak berdekatan sangkar harimau. Ada bukan berita pada keadaan orang yang hidup atau identiti mendiang.

50-word narration

March 3, 2008

Selepas Lahuma mati, isterinya Jeha menanggung pernuh beban Lahuma, tetapi Jeha tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk memungut semua ketam. Tenaga Lahuma lebih daripada tenaga Jeha.

Anak-anak Jeha menolong Jeha menanggung ketam-ketam pada waktu siang. Jeha tidak henti menanggung ketam-ketam pada waktu malam, tetapi malam yang keempat, Jeha tidak mampu turun lagi, kerana dia sangat lenguh.

Jeha mulai lemas nafasnya. Dia tahu ketam-ketamnya akan merebahkan juga padinya. Kemudian, dia teringatkan kekuasaan ALLAH. Jeha melakukan sembahyang hajat malam itu.

Pada satu hari, Jeha ternampak gerak seseorang dan memikirkan dia ternampak Lahuma, tetapi  sebenarnya dia sendiri.

Sebelum Wawancara

February 24, 2008

(I will only do group project. This week, each group member will find someone to interview. We will be asking questions about their family activities, especially in festivals like Hari Raya.)

Saya akan satu-satunya projek kumpulan. Minggu ini, Setiap satu ahli kumpulan akan mewawancara seseorang. Kami akan ada pertanytaan tentang aktiviti keluraga, khasnya pesta sebagai Hari Raya.

(This project requires a lot of effort, yet we can benefit from knowing more about Malay culture. Sng mentioned that he had seen many Malays playing soccer in a field at Marina. Their families were present too.)

Projek ini memerlukan banyak usaha, tetapi saya boleh memberi faedah dari tahu lebih tentang kebudayaan Melayu. Sng menyebut dia ternampak ramai orang Melayu bermain bola sepak di padang di dalam Marina. Keluarga mereka juga hadir.

 (When can we see thousands of people gathered in Singapore? When Singapore football team plays an important match in National Stadium; when the nation celebrates National Day; Chingay, so last Thursday was a historic moment of national solidarity.)

Bila boleh kita melihat ribuan orang berkumpul di dalam setempat di dalam Singapura? Apabila pasukan bola sepak bermain mustahak permainan di dalam Stadium Nasional, semasa negara meraikan Hari Kebangsaan; Chingay, jadi Khamis lalu telah bersejarah saat perpadauan. 

Kebolehan Perdana Menteri Singapura

February 24, 2008

Selamat Datang, Olimpik Belia!

February 24, 2008

 (I have not blogged for the past 3 weeks. I’m happy to blog today.)

Saya belum mengeblog dahulu tiga minggu. Saya gembira mengeblog hari ini.

(Last Thursday, I went to Padang to witness Singapore winning the bid to host the Youth Olympics. I saw 2 people leaving Padang feeling disappointed. They are probably expatriates from Moscow. )

Pada Hari Khamis lalu, Saya telah pergi ke Padang bagi saksi menang Singapura. Singapura akan menjadi tuan rumah negara Olimpik Belia. Saya ternampak dua orang merasa bersedih semasa ke luar Padang. Mereka barangkali ekspatriat daripada Moscow.

(The first Youth Olympics will be from 14 to 26 August 2010 in Singapore. The new National Stadium will not have been completed. In my opinion, the opening ceremony will be held in Padang or NDP Floating Platform. I’m sure it will be the same place where the nation celebrates its 45th Birthday.)

Olimpik Belia pertama akan jadi dari 14 hingga ke 26 haribulan Ogos tahun 2010 di dalam Singapura. Baru Stadium Nasional akan belum lengkap. Saya berfikir istiadat pemulaan akan jadi di dalam Padang atau Platform Timbul NDP. Saya yakin tempat untuk istiadat pemulaan Olimpik Belia dan Perbarisan Hari Kebangsaan (NDP) ke-45 akan di sama tempat.

Tahun Baru Cina

February 6, 2008

(This Chinese New Year holidays falls on Thursday and Friday. Many people has taken the opportunity to take leave from Monday to Wednesday, so that they can have a week to be out of Singapore. I want to enjoy this break before I get busier over projects.)

Ini hari cuti Tahu Baru Cina di pada hari Khamis dan Hari Jumaat. Ramai rakyat bercuti dari pada hari Isnin sehingga hari Rabu, supaya mereka boleh membuat perjalanan yang jauh. Saya mahu seronok sekarang kerana saya akan ada banyak projek dan sedikit waktu.

(Youth Olympic Games have caught my interest recently. I will like to explore this topic for my project. Is it permissible since my group is doing on Malay families? I’m confident that Singapore will win the bid, but I may have little content to offer because the Youth Olympics is in 2010.)

Saya berminat Sukan Olimpik Muda baru-baru ini. Saya akan mahu jelajah tajuk untuk projek saya. Boleh saya membuat tajuk itu kerana projek pasuka saya ialah keluarga Melayu? Saya yakin Singapura akan menang tawaran itu, tetapi saya mungkin ada sedikit isi sebab Olimpik muda pada tahun 2010.

(Wish everyone a Happy New year!)

Selamat Tahun Baru!

TA/TB2

February 3, 2008

TA

Kakaknya berkelakuan pelik di dalam sekolah pagi ini.

Kehendak asal saya ialah pengurus panggung di Negara Belanda.

Adik lelakinya terdaya membuat sukan dengan baik.

TB

Thomas hancurkan objek semua di dalam kedai kawannya pada minggu lalu. Pelan asal Polis ialah tangkap dia semalam, tetapi Thomas berlari ke luar Singapura. Setakat, Polis sedang berfikir pelan baru untuk tangkap dia. Jurucakap Polis berkata Thomas berkelakuan terpelik di sejarah Singapura.